top of page

Hygien och rutiner

Nu tar vi allt till nästa nivå: De gamla högljudda maskinerna är borta och ersatta med tysta maskiner som känner av hudens beskaffenhet. Dessa maskiner minskar risken för korskontaminering då de är trådlösa.

Hygien 1.jpg

Med utbildning i hygien, smitta och ett samarbete med länssjukhuset under många år har Evildesign utvecklat ett koncept för hygien och rutiner som överträffar de hårdaste reglerna . I studion kan ni känna er säkra på en korrekt behandling. 

Hygien och rutiner kring tatuering är en stor del av hjärtat i den dagliga verksamheten.

Rutinerna i studion är uppbyggda för att förhindra och eliminera all sorts smitta och kontaminering.

Lokalen, som har ett godkänt temperatur-reglerat ventilationssystem, rengörs varje morgon och mellan varje klient. 

Alla ytor i behandlingsdelen, som är avskild, behandlas med ytdesinfektion av högsta klass.

Artisten använder nithrilhandskar under hela processen och dessa byts vid behov och oftare än nödvändigt.

Inför tatueringen skyddas all utrustning med vegansk "plast"film och engångsskydd för grepp om maskiner.

Alla nålpatroner är engångsmaterial och förpassas efter användande i säker smittskyddad behållare för återvinning.

Med hygienrutinerna i studion har Evildesign därför arbetat bort behovet av en steriliseringsmaskin, då materialet levereras EO-gas eller Gammasterilt - den högsta graden av steril utrustning.

 

Förutom att högsta hygieniska standarden ska hållas finns, förutom färg- och hälsodeklarationer, fullständig dokumentation av alla rutiner och produkter i tatuerings- och rengöringsprocessen. 

Hygienrutinerna ses över varje år för att kontrollera om något kan förbättras.

Studion arbetar också för ett hållbart klimat genom att all plast ersätts med miljövänliga alternativ och att konsumtionen av papper hålls nere med digitala medel, åtgärder som sänker studions miljöavtryck.

bottom of page