top of page

Tatueringsfärg

Studions färger är alla godkända i enlighet med EUs nya REACH-förordning. (2022/2023)

 

Nya EU-regler trädde i kraft jan 2022 för att reglera ämnen i bl a tatueringsfärger. 

Färg1.jpg

Drygt 300 000 professionella tatuerare i Europa måste helt enkelt byta ut alla sina pigment för att klara det nya reglementet. Detta är en direkt konsekvens av EU´s ovilja att lyssna på branschledande aktörer och nationella hälsoinstitut.

Pigmenten som tidigare klarat EU´s gamla direktiv är fortfarande ofarliga men får alltså inte längre användas.

Evildesign förstår vikten av att reglera marknadens pigment då det finns aktörer som inte är lika nogräknade med människors hälsa och för att klienterna ska få det säkraste marknaden har att erbjuda.

Studion välkomnar alla förbättringar.

Evildesign har nu bara REACH-godkända färger och arbetet fortsätter därför i ominskad takt med nu ännu bättre färger.

 

I ett steg att ytterligare försäkra sig om kvaliteten på pigment i tatueringsfärger erhåller ni vid besöket i studion, en fullständig dokumentation av vilka pigment som injiceras i huden - Evildesign´s Färgdeklaration.

Varje färgbehållare har ett tillverknings-id och denna märks vid öppningstillfället med datumet och kasseras efter senast 250 dagar. Med märkningen av färgen kan man numera spåra enskild färg från tillverkning till klient.

Detta infördes i studion redan 2019 men uppdateras nu.

Studion använder bara veganska färger, läkemedelsklassade pigment som uppfyller alla kriterier som idag ställs på färgerna. De är helt ofarliga för kroppen och tillsammans med kvalitetskontroller och interna utvärderingar garanteras ni en säker standard för pigmenten ni ska bära i huden. Färgen har inte testats på djur.

bottom of page